viva logo
GYVENKITE PAGAL SAVO TAISYKLES
„‘Viva‘ – tai gaivus ir netik?tas aromatas. Seksualus ir dr?sus nat?, atskleidžian?i? dvilyp? moters prigimt?, derinys. Aromatu „Viva“ kvepianti moteris atrodo labai stipri, bet išlieka gundanti. Ji gyvena pagal savo taisykles.“ – Fergie

Nepakl?stanti taisykl?ms ir vertinanti savo unikalum?. Graži ir dr?si. Jos nepaprastas moteriškumas traukia aplinkini? žvilgsnius. Ji viskam vadovauja ir visk? kontroliuoja. Aromatas „Viva by Fergie“ perteikia pasitik?jimu ir j?ga trykštant? daininink?s, žmonos, modelio ir šiuolaikin?s pop kult?ros simbolio Fergie seksualum?. Tai paskutinis kompanijos AVON ir ne vien? apdovanojim? pelniusios atlik?jos bendradarbiavimo vaisius. Kvapusis vanduo „Viva by Fergie“ pad?s pažadinti kiekvienoje moteryje slypin?ia dr?s?, išaukštins moteriškumui b?dingus kontrastus ir paskatins gyventi pagal savo taisykles. Seksualus, dr?sus ir gundantis aromatas ?k?nija j?g?, nepriklausomyb? ir moteriškum?, b?ding? jam vard? suteikusiai Fergie.
Kvapusis vanduo „Viva by Fergie“
50 ml

Moteriškas. Drąsus. Neįprastas. Seksualus dėmesį patraukiančių atvėsintų žolelių kontrastas, persmeigtas ryškiu levandos ir intriguojančiu vetiverijos akordu. Fergie pasitikėjimas savimi, drąsa ir ryžtas atsispindi aštriame ir tiesiomis linijomis išsiskiriančiame buteliuko dizaine, kuris tarsi vaizduoja ryžtingai ir kryptingai tikslo siekiančią moterį.

Kvapusis vanduo „Viva by Fergie“ Kūno losjonas Purškiamasis dezodorantas
Apie aromat?
Moteriškas. Dr?sus. Ne?prastas. Seksualus d?mes? patraukian?i? atv?sint? žoleli? kontrastas, persmeigtas ryškiu levandos ir intriguojan?iu vetiverijos akordu. Aromatas skirtas moterims, kurios gyvenime nori vadovautis savo taisykl?mis ir kurias ?kvepia vi
Viršutin?s natos
Atv?sintos žolel?s ir bergamot?
Vis? akys krypst? ? j?, ?žengian?i? ? sal?. Gaivus ir tyras atv?sint? žoleli? pli?psnis užburia aplinkinius ir paskandina bergamot?s akord? pursluose.
Herbs Image
Širdies natos
Aštri levanda ir baltieji narcizai
Ryški aromato širdis kunkuliuoja aštriais levandos akordais, apgaubtais šiugždan?i? balt?j? narciz?... Ne?prastas moderni? g?li? derinys.
Herbs Image
Žemutin?s natos
Vetiverija, zomšin? mediena ir odos muskusas
Žemutin?se aromato natose puikiai dera moteriškumas ir seksual?s vyriškumo akcentai. Aksominius odos muskuso akordus gaubia kremin?s ir švelnios zomšin?s medienos bei žeme dvelkian?ios vetiverijos natos, sukurian?ios intriguojant? aromato šleif?.
Herbs Image

Laurent Le Guernec, parfumeris
?kv?pimo aromatui „Viva by Fergie“ s?miausi iš savo susižav?jimo papar?i? aromat? kategorija, kuri tradiciškai daugiau orientuota ? vyriškus kvapus. Nor?jau sukurti moterišk? papar?i? aromat? kategorijai priskiriam? kvap?, atspindint? dar vien? daugiabriaun?s Fergie asmenyb?s aspekt? ir perteikiant? jos gundant? žaves?. ?sivaizdavau j? visuomet pasitikin?i? savimi ir vilkin?i? baltais vyriškais marškiniais. Nor?jau, kad šis seksualus ir netik?tas vaizdinys atsispind?t? aromate. Ši akimirka ?kv?p? mane sukurti tok? unikal? aromat?.

Šio išskirtinio k?rinio unikalum? nulemia tai, kad jis yra gaivaus, g?l?mis dvelkian?io moteriško aromato interpretacija, ?kv?pta vieno iš Fergie m?gstamiausi? vyrišk? aromat?. Jo rafinuotumas ir seksualus žavesys – tai vyriškumo apraiškos, pritaikytos moters poreikiams ir atskleidžian?ios nauj?, dar nepažint? moteriškumo briaun?. Nuostabiai gaivios viršutin?s natos persipina su juodosiomis levandomis, baltaisiais narcizais ir žvaigždin?mis orchid?jomis dvelkian?ia aromato širdimi, sukurdamos dar neatrast? ir neištyrin?t? emocij? verpet?. Prabangiose žemutin?se natose juntami kreminiai šveln?s zomšos, kašmyro medienos ir intym?s odos muskuso akordai, nuramina ir suteikia jaukumo poj?t?. Masinantis ir užburiantis aromatas atskleidžia giliai jausmingos ir beprotiškai savimi pasitikin?ios moters esm?.

Be galo didžiuojuosi šiuo aromatu, nes jis pateikia nauj? moterišk? g?l?mis dvelkian?i? aromat? interpretacij?. Jis iliustruoja AVON aromat? modernum? ir skverbim?si ? dar netyrin?tas teritorijas. Žaidimas netradiciniais ingredientais ir pastangos kvapu perteikti dr?s? Fergie grož? bei moteriškum? leido man ištyrin?ti neapr?piam? spektr? id?j?.
Nuotraukos
Viva by Fergie Viva by Fergie Viva by Fergie Viva by Fergie Viva by Fergie Viva by Fergie