fergie logo
Fergie ir AVON partneryst?
B?dama pasaulinio garso kompanijos veidu Fergie ?k?nija tai, k? propaguoja AVON, – nepriklausomyb?, pasitik?jim? savimi ir moteriškum?.

Pirm? kart? AVON ir talentingos daininink?s, dain? autor?s, mados dizainer?s ir aktor?s keliai susikirto 2009 metais, kai buvo pristatytas pirmas bendras k?rinys – Fergie kvapusis vanduo. Nuo tada Fergie aktyviai dalyvavo kiekvieno jos vardu paženklinto aromato k?rime, pradedant kvapu, pakuote, vardu ir baigiant reklamine kampanija. Ateityje daininink? planuoja pl?sti savo aromat? linij?.
„Man labai malonu bendradarbiauti su AVON... Visuomet ieškau nauj? saviraiškos b?d?, o aromatas – puiki galimyb? pasidalinti su gerb?jais ir AVON klientais originalumu bei pasitik?jimu savimi. Esu be galo laiminga, gal?dama bendradarbiauti su kompanija, kuri visomis išgal?mis remia moteris.“

„Mes labai džiaugiam?s bendradarbiavimu su Fergie. [Ji] stipri, pasitikinti savimi ir unikali moteris, visuomet liekanti ištikima sau ir savo ?sitikinimams. Ji ?kvepia kitus, savo pavyzdžiu rodydama, kad bet kurio daug siekian?io žmogus svajon?s gali išsipildyti. Ši id?ja yra ir kompanijos AVON pagrindas.“ – Jeri Finard, buv?s „Avon Products, Inc.“ Vyr. viceprezidentas ir pasaulinio prek?s ženklo prezidentas.
Spaudos nuotraukos
Fergie Maskvoje
previous button previous button