outspoken logo
VYJÁD?ETE SVÉ JÁ
“Od mé hudby po m?j šatník, m?j styl je o tom vyjád?it mé já.’’ Vysv?tluje Fergie. “Proto má úpln? první v?n? vyjad?uje nezávislost – Outspoken rozhodn? upoutává pozornost, ale zárove? nechává zá?it váši vlastní osobnost.”
Outspoken EDP
50 ml

Neuv??iteln? silný dojem zanechá chladivá v?n? lesních plod? v odvážném kontrastu se žensky jemnou tuberózou a osobitým aroma hebké k?že.

Outspoken je zabalena do glam pr?svitné ?erné lahve, s ví?kem inspirovaným décorem ve Fergie svatebním apartmá. Složitý viný desing na lahvi a obalu zosob?uje Fergie kreativní stránku.

Outspoken EDP T?lový sprej Minibalení parfému T?lové mléko Dual-Ended Eau de Parfum Rollette Body Mist Purse Spray 3-Piece Fragrance Collection
O v?ni
Outspoken by Fergie je odvážná kv?tinov? ovocná v?n? s dravým, sexy, neo?ekávaným koncem. Neskute?n? odvážná top notes osl?uje smysly, zatímco ženské kv?tinové srdce siln? kontrastuje se sexy aroma hebké k?že.
Hlavní složky
Karambola, lesní plody a divoký šafrán
Odvážlivé kv?tinové srdce, nasycené se sametovou tuberózou, zahalená v záhadném p?lno?ním jasmínu a živých divokých kv?tin.
Fruit Image
Horní složky
Tuberóza, p?lno?ní jasmín a Divoké kv?ty
Odvážlivé kv?tinové srdce, nasycené se sametovou tuberózou, zahalená v záhadném p?lno?ním jasmínu a živých divokých kv?tin..
Flowers Image
Srdce v?n?
Hebká k?že, ebenové d?evo a Vetiver
Nebojácné ženské srdce výrazn? kontrastuje s dravou sexualitou a odtažitou mužnou hranou. Hebká k?že a h?ejivé ebenové d?evo je spojeno s provokativním základem ko?enu vetiveru pro dlouhotrvající sexy signaturu.
Woods Image

Laurent Le Guernec, parfumér
Fergie cht?la vysoce kontrastní v?ni, která bude výrazná. Mix úžasné ženskosti je zárove? nekonven?ní a ne?ekaný. Po tom, co jsem vyslechl, jak si v?ni p?edstavovala, bylo jasné, že Fergie je neuv??iteln? silná a sebev?domá žena, která z?stává sama sebou. Byla mou p?edlohou pro olfactive kompozici a já cht?l vytvo?it v?ni, která bude tak mocná jako Fergie.


Po prvním setkání s Fergie a Avon teamem jsem si za?al p?edstavovat, jaké složení tato v?n? bude mít. Vytvo?il jsem v?ni hebké k?že, která p?edstavovala nebojácnost a sexualitu Fergie. Pak jsme p?idali vetifer a d?eviny, abychom p?ekro?ili hranice a zvýraznili mužnou stránku. To pak bylo vyrovnáno kontrastujícím kv?tinovým srdcem tuberózy a p?lno?ního jasmínu, následn? dop?eno karambolou, šafránem a lesními plody.

Jsem na tuto v?ni velmy hrdý...je to neuv??iteln? unikátní vyjád?ení síly, krásy a sebev?domí. Je to silná a rebelující, ale i ženská a sexy v?n?...krásná rovnováha kontrast?.
Fotky
Outspoken By Fergie Outspoken By Fergie Outspoken By Fergie Outspoken By Fergie