fergie logo
Spolupráce Fergie & Avon
Byl to odvážný krok, ale Fergie reprezentuje stejnou nezávislost, sebev?domí a ženskost, kterou Avon propaguje.

Avon poprvé oslovil tuto talentovanou zp?va?ku, skladatelku, módní návrhá?ku a here?ku v jednom, v roce 2009 pro spolupráci na sérii parfém?, které zosob?ovaly její jedine?nou osobnost a charisma. Od té doby je Fergie zapojena do vývoje všech t?chto parfém?. Zasahuje do v?n?, obalu, jména i reklamní kampan? a v budoucnu plánuje tuto ?adu rozší?it.

"Jsem nadšená, že mohu spolupracovat s Avonem..stále hledám nové zp?soby, jak vyjád?it své já. P?íležitost sdílet originalitu a odvahu s mými fanoušky a zákazníky Avonu prost?ednictvím v?n? pro m? byla nezapomenutelná. Nemohla bych být š?astn?jší, že pracuji se zna?kou, která si zakládá tak silnou reputaci na podpo?e žen." - Fergie

"Jsme nadšení ze spolupráce s Fergie. Je to silná, sebev?domá a neoby?ejná žena, která z?stává sama sebou. Inspiruje ostatní s poselstvím, že každému se mohou splnit jeho sny. A toto poselství je i základní myšlenkou zna?ky Avon."- Jeri Finard, Former Senior VP and Global Brand President, Avon Products, Inc.
Fota v tiskové kvalitě
Fergie v Moskv?
previous button previous button